• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Uchwały Rady Wydziału

23 czerwca 2021r.
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwała nr 34 ws. akceptacji modyfikacji programu na kierunku Fizjoterapia ( 17.06.2021r.)15.58 KB
PDF icon Uchwała nr 35 ws. zatwierdzenia składu Komisji Skrutacyjnej18.06 KB
PDF icon Uchwała nr 36 ws. zatwierdzenia programu posiedzenia15.65 KB
PDF icon Uchwała nr 37 ws. wyboru protokolanta16.9 KB
PDF icon Uchwała nr 38 ws. zmiany stanowiska dr n.m.ed. Elżbiety Niemczyk - Cieślak18.38 KB
PDF icon Uchwała nr 39 ws. udzielenia upoważnienia Kolegium Dziekańskiemu17.52 KB
19 maja 2021r.
ZałącznikWielkość
PDF icon Uchwała nr 29 ws. zatwierdzenia programu posiedzenia Rady Wydziału Medycznego16.18 KB
PDF icon Uchwała nr 30 ws. zatwierdzenia protokolanta16.62 KB
PDF icon Uchwała nr 31 ws. zatwierdzenia składu Komisji Skrutacyjnej18.03 KB
PDF icon Uchwała nr 32 ws. wprowadzenia przedmiotu Radiofarmacja na kierunku Elektroradiologia16.86 KB
PDF icon Uchwała nr 33 ws. wprowadzenia modyfikacji programu studiów na kierunku Fizjoterapia16.93 KB
21 kwietnia 2021r.
ZałącznikWielkość
PDF icon Uchwała nr 21 ws. zatwierdzenia programu posiedzenia Rady Wyaidzłu Medycznego11.74 KB
PDF icon Uchwała nr 22 ws. zatwierdzenia protokolanta11.27 KB
PDF icon Uchwała nr 23 ws. zatwierdzenia składu Komisji Skrutacyjnej13.05 KB
PDF icon Uchwała nr 25 ws, akceptacji programu studiów na kierunku Fizjoterapia19.69 KB
PDF icon Uchwała nr 25 ws. akceptacji programu studiów na kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu12.73 KB
PDF icon Uchwała nr 26 ws. akceptacji programu studiów na kierunku Elektroradiologia15.58 KB
PDF icon Uchwała nr 27 ws. akceptacji programu studiów Logopedia ogólna i kliniczna12.41 KB
PDF icon Uchwała nr 29 ws. akceptacji planów studiów na rok ak. 2021_202216.01 KB
3 marca 2021r.
ZałącznikWielkość
PDF icon Uchwała nr 12 ws. zatwierdzenia programu posiedzenia Rady Wydziau Medycznego11.88 KB
PDF icon Uchwała nr 13 ws. zatwierdzenia protokolanta15.56 KB
PDF icon Uchwała nr 14 ws. zatwierdzenia składu Komisji Skrutacyjnej16.79 KB
PDF icon Uchwała nr 15 ws. zaakceptowania wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko kierownika Kliniki Psychiatrii22.21 KB
PDF icon Uchwała nr 16 ws. zaakceptowania wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko kierownika Zakładu Psychologii i Komunikacji Medycznej23.76 KB
PDF icon Uchwała nr 17 ws. wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko Zakładu Niewydoności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej23.17 KB
PDF icon Uchwała nr 18 ws. zaakceptowania wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko Zakładu Rehabilitacji Ortopedycznej i Pourazowej23.26 KB
PDF icon Uchwła nr 19 ws. wymagań kwalifikacyjnych nba stanowisko kierownika Zakładu Radiologii Pediatrycznej22.21 KB
PDF icon Uchwała nr 20 ws. wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko kierownika Zakłądu Diagnostyki Ultrasonograficznej23.17 KB
27 styczeń 2021 r.
ZałącznikWielkość
PDF icon Uchwała nr 1 w spr. zatwierdzenia posiedzenia Rady Wydziału Medycznego14.63 KB
PDF icon Uchwała nr 2 w spr. wyboru protokolanta posiedzenia Rady Wydziału Medycznego15.11 KB
PDF icon Uchwała nr 3 w spr. składu Komisji Skrutacyjnej17.25 KB
PDF icon Uchwała nr 4 w spr. opinii dot. kandydatury koordynatora ds. jakości kształcenia - audiofonologia17.12 KB
PDF icon Uchwała nr 5 w spr. opinii dot. kandydatury koordynatora ds. jakości kształcenia - elektroradiologia 16.75 KB
PDF icon Uchwała nr 6 w spr. opinii dot. kandydatury koordynatora ds. jakości kształcenia - logopedia16.37 KB
PDF icon Uchwała nr 7 w spr. opinii dot. kandydatury koordynatora ds. jakości kształcenia - fizjoterapia13.97 KB
PDF icon Uchwała nr 8 w spr. opinii dot. składu osobowego WKR WM22.12 KB
PDF icon Uchwała nr 9 w spr. opinii dot. składu osobowego WZdsJK WM18.36 KB
PDF icon Uchwała nr 10 w spr. opinii dot. składu osobowego WKW WM18.42 KB
PDF icon Uchwała nr 11 w spr. opinii wprowadzenia zaleceń pokontrolnych PKA - fizjoterapia17.18 KB
25 XI 2020 r.
ZałącznikWielkość
PDF icon Uchwała nr 96 w spr. powołania Komisji Skrutacyjnej13.22 KB
PDF icon Uchwała nr 97 w spr. zatwierdzenia kandydatury do Komisji dla Nauczycieli Akademickich10.76 KB
PDF icon Uchwała nr 98 w spr. przyjęcia Raportu końcowego WZdsJK14.49 KB
PDF icon Uchwała nr 99 w spr. składu Rady Programowej kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu13.24 KB
PDF icon Uchwała nr 100 w spr. składu Rady Programowej kierunku Elektroradiologia15.52 KB
PDF icon Uchwała nr 101 w spr. składu Rady Programowej kierunku Fizjoterapia16.64 KB
PDF icon Uchwała nr 102 w spr. składu Rady Programowej kierunku Logopedia ogólna i kliniczna14.72 KB
PDF icon Uchwała nr 103 w spr. propozycji zadań Rady Absolwentów kierunku Fizjoterapia24.91 KB
PDF icon Uchwała nr 104 w spr. propozycji zadań Rady Absolwentów kierunku Fizjoterapia24.27 KB
PDF icon Uchwała nr 105 w spr. propozycji składu Rady Absolwentów kierunku Fizjoterapia13.85 KB
30 IX 2020 r.
ZałącznikWielkość
PDF icon Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Medycznego 53.35 KB
PDF icon Uchwała nr 84 RW w sprawie zatwierdzenia posiedzenia Rady Wydziału 11.46 KB
PDF icon Uchwała nr 85 RW w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Rady Wydziału 17.73 KB
PDF icon Uchwała nr 86 RW w sprawie wprowadzenia zmiany przeprowadzenia wyborów do RW spośród nauczycieli akademickich 49.31 KB
PDF icon Uchwała nr 87 RW w sprawie akceptacji sprawozdania rocznego Dziekana Wydziału Medycznego13.52 KB
PDF icon Uchwała nr 88 RW w sprawie akceptacji spraw. rocznego Prodziekana ds. kierunków Audiofonologia, Logopedia, Elektroradiologia 13.95 KB
PDF icon Uchwała nr 88 RW w sprawie akceptacji spraw. rocznego Prodziekana ds. kierunku Fizjoterapia 12.13 KB
20 VI 2020 r.
ZałącznikWielkość
PDF icon Uchwała nr 79 zatwierdzenie programu posiedzenia RW13.37 KB
PDF icon Uchwała nr 80 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej17.61 KB
PDF icon Uchwała nr 81 w sprawie zmiany nazwy Zakładu Diagnostyki Obrazowej13.65 KB
PDF icon Uchwała nr 82 w sprawie zatwierdzenia warunków konkursowych na kierownika w Zakładzie Rehabilitacji Ortopedycznej i Pourazowejj 27.28 KB
PDF icon Uchwała nr 83 w sprawie udzielenia upoważnienia władzom dziekańskim do podejmowania decyzji... 17.97 KB
20 V 2020
ZałącznikWielkość
PDF icon Uchwała nr 71 w sprawie akceptacji programu posiedzenia RWM16.5 KB
PDF icon Uchwała nr 72 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej 17.06 KB
PDF icon Uchwała nr 73 w sprawie powołania przedstawiciela Kier. Elektroradiologia na Członka Wydz. Zespołu ds. Jakości Kształcenia 17.85 KB
PDF icon Uchwała nr 74 w sprawie powołania przedstawiciela Kier. LOiK na Członka Wydz. Zespołu ds. Jakości Kształcenia 15.15 KB
PDF icon Uchwała nr 75 w sprawie powołania przedstawiciela Kier. Audiofonologia... na Członka Wydz. Zespołu ds. Jakości Kształcenia 14.69 KB
PDF icon Uchwała nr 76 w sprawie powołania przedstawiciela Kier. Fizjoterapia na Członka Wydz. Zespołu ds. Jakości Kształcenia 16.98 KB
PDF icon Uchwała nr 77 w sprawie akceptacji warunków konkursowych na stanowisko adiunkta w Zakładzie Reh. Ortopedycznej i Pourazowej25.34 KB
PDF icon Uchwała nr 78 w sprawie akceptacji warunków konkursowych na stanowisko asystenta w Zakładzie Rehabilitacji WM25.57 KB
17 IV 2020 r.
ZałącznikWielkość
PDF icon Uchwała nr 61 z 17 IV 2020 w spr. zatwierdzenia zdalnego posiedzenia RW11.69 KB
PDF icon Uchwała nr 62 z 17 IV 2020 w spr. powołania Komisji Skrutacyjnej15.32 KB
PDF icon Uchwała nr 63 z 17 IV 2020 w spr. zatwierdzenia 5-letniego programu studiów kierunku FIZJOTERAPIA16.16 KB
PDF icon Uchwała nr 64 z 17 IV 2020 w spr. zatwierdzenia planu studiów II-go stopnia na rok ak. 2020/2021/ FIZJOTERAPIA 15.33 KB
PDF icon Uchwała nr 65 z 17 IV 2020 w spr. zatwierdzenia planu studiów na rok ak. 2020/2021 AUDIOFONOLOGIA Z ...14.86 KB
PDF icon Uchwała nr 66 z 17 IV 2020 w spr. zatwierdzenia planu studiów na rok ak. 2020/2021 LOGOPEDIA ...12.71 KB
PDF icon Uchwała nr 67 z 17 IV 2020 w spr. zatwierdzenia planu studiów na rok ak. 2020/2021 ELEKTRORADIOLOGIA 14.75 KB
PDF icon Uchwała nr 68 z 17 IV 2020 w spr. zatwierdzenia Regulaminu Praktyk kierunku Audiofonologia ...15.76 KB
PDF icon Załącznik do Uchwały nr 68 - Regulamin Praktyk Kierunku Audiofonologia458.59 KB
PDF icon Uchwała nr 69 z 17 IV 2020 w spr. zatwierdzenia Regulaminu Praktyk kierunku Logopedia...15.01 KB
PDF icon Załącznik do Uchwały nr 69 - Regulamin Praktyk kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna 223.66 KB
PDF icon Uchwała nr 70 z 17 IV 2020 w spr. zatwierdzenia Regulaminu Praktyk kierunku Elektroradiologia ...15.57 KB
PDF icon Załącznik do Uchwały nr 70 - Regulamin Praktyk kierunku Elektroradiologia 276.8 KB

Strony