• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Strona główna

Szanowni Państwo

15 lutego 2019 r. zarządzeniem nr 18/2019 J.M. Rektor WUM - prof. dr hab. med. Mirosław Wielgoś powierzył mi jako swojemu Pełnomocnikowi misję tworzenia Wydziału Medycznego, czyli zupełnie nowej struktury w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

26 czerwca 2019 r. otrzymałem z rąk JM Rektora WUM

"Akt Powołania do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Medycznego WUM"

na okres od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

Wydział  Medyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ma otworzyć swoje podwoje 1 października 2019 r i będzie początkowo obejmował cztery kierunki, które miały dotychczas  swoje miejsce w obu naszych, scalanych obecnie, wydziałach lekarskich. Te kierunki, to:

·        Fizjoterapia -  kierunek z prawie już 20 letnią historią, będący dotychczas Oddziałem II Wydziału Lekarskiego WUM

W ramach kierunku prowadzone będą nadal: 5. letnie jednolite studia magisterskie oraz dwuletnie studia magisterskie, kończące stopniowo zamykany tok studiów dwustopniowych;

·       Kierunki umiejscowione dotychczas w strukturach I Wydziału Lekarskiego WUM:

- Logopedia ogólna i kliniczna -  studia  2. stopniowe magisterskie ;

- Elektroradiologia - studia  2. stopniowe magisterskie;

- Audiofonologia z protetyką słuchu – tylko studia licencjackie.

Wszystkie w/w kierunki prowadzone będą nadal w trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym.

Rekrutacja na w/w kierunki studiów odbywać się będzie w tym roku bez zmian, na dotychczasowych zasadach w obrębie Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, odpowiednio:
I i II Wydziału Lekarskiego WUM.

Na niniejszej stronie będą umieszczane sukcesywnie w zakładce Aktualności wszelkie informacje związane z tworzeniem nowego wydziału. Strona Wydziału Medycznego WUM pojawi się również wkrótce na FB.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do śledzenia naszej strony i czynnej z nami współpracy. Każda Państwa sugestia będzie dla mnie i mojego Zespołu niezwykle cenna.

 

 

Dziekan Wydziału Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski