• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Informacje dla Studentów

Zaproszenie na VII Sympozjum Naukowe WSR pt."Nowe technologie w fizjoterapii".

Legia Akademicka - prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przeszkolenia wojskowego studentów w ramach programu "Legia Akademicka".

Zalecenia epidemiologiczne dla studentów Wydziału Medycznego

Dziekan Wydziału Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski