• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

ZŁOTY SKALPEL - KONKURS ORGANIZOWANY PRZEZ REDAKCJĘ "PULS MEDYCYNY"

W konkursie mogą brać udział pojedyncze osoby, zespoły badawcze, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, organizacje, gminy oraz inne instytucje, które w ostatnim roku poszczycić się mogą:

  • wynalezieniem nowej metody diagnostycznej lub terapeutycznej;
  • opracowaniem nowej strategii związanej z organizacją i zarządzaniem w ochronie zdrowia;
  • unowocześnieniem polskiego systemu opieki zdrowotnej poprzez implementację innowacyjnych rozwiązań światowych.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić interaktywny formularz:

https://static.pb.pl/atta/3712-formularz-zloty-skalpel-2021.pdf [1]

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2021 r. Informacje o zwycięzcach konkursu ukażą się także na łamach „Pulsu Medycyny" oraz

na stronie internetowej https://pulsmedycyny.pl/zloty-skalpel/ [2]