• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Fizjoterapia

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO ZALICZENIA WAKACYJNEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ JEST:

  1. Złożenie do Dziekanatu WM - kierunek fizjoterapia wypełnionego wniosku o odbycie praktyki (wniosek dostępny poniżej).

Wniosek  o wyrażenie zgody na odbycie wakacyjnej praktyki studenckiej we własnym zakresie

      2. W przypadku wyboru jednostki niepublicznej dodatkowo złożenie wykaz sprzętu jakim dysponuje jednostka.

      3.  Po wyrażeniu zgody zostaną wydane następujace dokumenty:

  • skierowanie na praktykę
  • dzienniczek praktyk      

Zgodnie z Załącznikiem n r 1 do Zarządzenia n r 175/2020 Rektora WUM z dnia 3 września 2020 r. „Student, który nie zaliczył praktyk wakacyjnych lub śródrocznych z powodu braku możliwości odbycia ich w trybie stacjonarnym lub zdalnym, uzyskuje zezwolenie na warunkowe podjęcie studiów w kolejnym roku akademickim i zobligowany jest do zaliczenia brakujących praktyk i zajęć praktycznych do końca kolejnego roku akademickiego.” Praktyki mogą być realizowane jedyne w dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące praktyk wakacyjnych- II rok fizjoterapii:

                     Kiedy najwcześniej można zacząć oraz kiedy najpóźniej można skończyć praktyki wakacyjne?

Po zaliczeniu sesji letniej.

                     Czy jest jakakolwiek możliwość rozpoczęcia praktyk wakacyjnych przed oficjalnym zakończeniem II roku? Na przykład przy samodzielnym znalezieniu odpowiedniego ubezpieczenia?

Nie.

                    Czy jest wykaz placówek (wykonany przez uczelnie) w których można odbyć praktyki? Jakie kryteria muszą one spełniać? Czy mogą to być prywatne gabinety?

Nie ma wykazu placówek. Student wyszukuje placówki we własnym zakresie wg kryteriów dzienniczka praktyk wakacyjnych.

                    Kto może podpisać odbyte praktyki?

Fizjoterapeuta z tytułem magistra

                    Czy można odbyć praktyki w więcej niż jednym miejscu?

Tak. Do każdej placówki musi być złożony wniosek, a w przypadku jednostki niepublicznej dodatkowo wykaz sprzętu.

                    Gdzie można odszukać wykaz sprzętu, który musi mieć dana placówka, żeby móc odbyć w niej praktyki?

Jednostka przedstawia swój wykaz sprzętu, którym dysponuje (zakres NFZ).

                    Czy rzeczywiście całe praktyki mają się składać wyłącznie z kinezyterapii?

Tak.

                    Ile godzin zegarowych mamy obowiązek odpracować? Czy można pracować więcej niż 8 godzin jednego dnia?

1 godzina dydaktyczna równa się 45 min. zegarowych. Godziny praktyk student ustala indywidualnie z jednostką.

                    Jakie są konsekwencje nieukończenia praktyk w wyznaczonym terminie?

Brak zaliczenia z roku akademickiego.

                    Czy jest już znana data, w której dziekanat przygotuje dzienniczki praktyk? Czy studenci dostaną je mailowo?

Na przełomie maja i czerwca po złożeniu kompletu dokumentów dziekanat przesyła mailowo dzienniczki i skierowanie na praktyki.

                    Jakie dokumenty trzeba zanieść do dziekanatu, żeby uzyskać zgodę na odbywanie praktyk?

Wniosek o zgodę na praktyki ( druk dostępny na stronie Wydziału Medycznego) oraz wykaz sprzętu w przypadku jednostki niepublicznej (czyli niepodlegającej NFZ).

                    Do kiedy trzeba dostarczyć dokumenty o odbytych praktykach?

 Do 24.09.2021 r. student dostarcza wypełniony i podpisany dzienniczek praktyk.