• Powiększ
 • Pomniejsz
 • Normalny

Current Size: 100%

Fizjoterapia


 

 • Rada Programowa kierunku Fizjoterapia - 2020/2024
 1. Prof. dr hab. Witold Rongies  -  Przewodniczący
 2. KOORDYNATOR MEDYCZNY: Dr Maciej Janiszewski
 3. KORDYNATOR FIZJOTERAPIA: Dr Daniel Malczewski
 4. Dr hab. Dariusz Boguszewski
 5. Dr Adam Bronikowski
 6. Dr Arkadiusz Brzozowski
 7. Dr Tomasz Chomiuk
 8. Dr Jakub Gąsior
 9. Dr Anna Hadamus
 10. Mgr Andrzej Kępczyński
 11. Dr Anna Daniluk
 12. Dr Piotr Pietras
 13. Dr Jakub Stolarski
 14. Dr hab. Ewa Szczepek
 15. Dr Zbigniew Wroński
 16. Dr Sebastian Zduński
 17. Student: Daria Czeczuk
 18. Student: Wiktoria Różanowska

 • RADY PROGRAMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021
 1.  

 • RADY PROGRAMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 
 1. Rada Programowa WM 26 luty 2020 r.
 2. Rada Programowa WM 11 marzec 2020 r. 
 3. Rada Programowa WM 22 IV 2020 r. 
 4. Rada Programowa WM 22 V 2020 r.