• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Przewodniczący Rad Pedagogicznych - Opiekunowie roku

 

  • STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

I ROK - Mgr Anna Ostaszewska - anna.ostaszewska@wum.edu.pl

II ROK  - Dr Sebastian Wójtowicz - sebastian.wojtowicz@wum.edu.pl

III ROK  - Dr Maciej Janiszewski - maciej.janiszewski@wum.edu.pl

IV ROK  - Dr Jakub Stolarski - jakub.stolarski@wum.edu.pl

 

  • STUDIA II-go STOPNIA - stacjonarne

I ROK - Dr Arkadiusz Brzozowski - akadiusz.brzozowski@wum.edu.pl

II ROK - Dr hab. Ewa Szczepek - ewa.szczepek@wum.edu.pl

 

  • STUDIA II-go STOPNIA - niestacjonarne (zaoczne)

II ROK - Dr Izabela Korabiewska - iza.korabiewska@wum.edu.pl