• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Opłaty

  • Wysokość opłat za studia w roku akademickim 2021/2022

Prosimy  o zapoznanie się z  Zarządzeniem nr298/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 XII 2020 r.

oraz   załącznikami do niniejszego Zarządzenia

Zarządzenie nr 298/2020 Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne oraz zasady płatności za usługi edukacyjne WUM