• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Audiofonologia z protetyką słuchu - Plany zajęć semestr zimowy / letni 2021/2022 studia pierwszego stopnia

PLANY ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2021/2022

Przysposobienie biblioteczne - obowiązkowe szkolenie online dla studentów pierwszego roku wszystkich wydziałów. - https://biblioteka-szkolenia.wum.edu.pl/

Plany mogą ulec zmianie, proszę sprawdzać datę aktualizacji !!!

I rok studia pierwszego stopnia zima 2021/2022  -  AKTUALIZACJA 22.09.2021 r.

II rok studia pierwszego stopnia zima 2021/2022 - AKTUALIZACJA  22.09.2021 r.

III rok studia pierwszego stopnia zima 2021/2022 - AKTUALIZACJA  20.09.2021 r.