• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

OCENA PROGRAMOWA KIERUNKU FIZJOTERAPIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Szanowni Państwo , Droga Społeczności Wydziału Medycznego WUM

Z wielką satysfakcją informuję Państwa , że  Polska Komisja Akredytacyjna przyznała  prowadzonemu w naszym Wydziale kierunkowi Fizjoterapia  pełną akredytację na maksymalnie możliwy okres -tj. na najbliższe sześć lat.

Uchwała Prezydium Polskiej Komosji Akredytacyjnej nr 324/2021 z dnia 6 maja 2021 r. 

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do tego sukcesu. Szczególne podziękowania za wykonaną w czasie trwającej pandemii tytaniczną pracę składam Pani Prodziekan ds kierunku Fizjoterapia dr. n. med. Monice Lewandowskiej oraz Zastępczyni Kierowniczki Dziekanatu WM i koordynatorce procesu akredytacyjnego - Pani mgr Dorocie Koncewicz.

Dziekan Wydziału Medycznego

dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski, prof. WUM