• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

„Robotyka w rehabilitacji chodu - od plastyczności mózgu po wykorzystanie w Twoim Centrum Rehabilitacji". 24 CZERWCA 2021 r.

Dr hab. n. med. Beata Tarnacka - neurolog i lekarz rehabilitacji medycznej oraz kierownik Kliniki Rehabilitacji WUM w Warszawie podzieli się swoim doświadczeniem w wykorzystaniu robotyki w rehabilitacji szerokiego zakresu pacjentów neurologicznych ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów po urazie rdzenia kręgowego.

WEBINARIUM - ROBOTYKA