• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

KOMUNIKAT NR 3/2021 PROREKTORA DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA W SPRAWIE ORGANIZACJI I UCZESTNICZENIA W EGZAMINACH

 

Prosimy o zwrócenie uwagi, że Komunikat nr 3 zawiera Oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu w trybie stacjonarnym , który należy wydrukować, wypełnić w dniu egzaminu , podpisać i oddać Członkom komisji egzaminacyjnej w dniu egzaminu. 

KOMUNIKAT NR 3/2021