• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

SZCZEPIENIA DLA STUDENTÓW PRZECIW COVID-19

Szanowni  Studenci,

W związku z rozpoczęciem od 11 stycznia br. szczepień studentów uprzejmie informujemy, że każdy student, który zgłosił chęć przystąpienia do szczepienia zostanie powiadomiony przez dziekanat o terminie i miejscu szczepienia zgodnie z utworzonym harmonogramem szczepień.

Każdy student powinien zgłosić się do wyznaczonego punktu szczepień z:

  1. Dokumentem tożsamości
  2. wypełnionym „Kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19”,
  3. wypełnionym „Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”

W przypadku osób, które przystąpiły już do szczepienia w innym miejscu, uprzejmie prosimy o informację zwrotną  do właściwego dziekanatu.

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19

Oświadczenie o gotowości poddania się szczepieniu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych