• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Wydziałowy Zespól ds. Jakości Kształcenia

Decyzja Dziekana ws. powołania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Ksztłacenia

Regulamin Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Członkowie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

        ·         Dr hab. n.med. Izabela Domitrz – przewodnicząca

     ·         Dr hab. n.med. Mariusz Wyleżoł - z-ca przewodniczącej

     ·         Mgr Andrzej Ochal 

     ·         Dr n.med. Maria Płazińska

     ·         Dr n.o zdr. Anna Obszyńska-Litwiniec   

     ·         Mgr Małgorzata Polit

     ·         Mgr Agnieszka Pastuszka

     ·         Daria Czeczuk      

 

 

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym i zdalnym oraz hospitacji w formie zdalnej w Wydziale Medycznym od roku akademickiego 2020/2021