• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Wydziałowa Komisja Wyborcza

Decyzja Dziekana ws. powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej

Regulamin Wydziałowej Komisji Wyborczej

Członkowie Wydziałowej Komisji Wyborczej

  •      Dr hab. n.med. Joanna Peradzyńska – przewodnicząca
  •      Dr n. med. Maciej Janiszewski – z-ca przewodniczącej
  •     Dr n. o zdr. Karolina Zakrzewska
  •     Mgr Dariusz Piszczyk - członek

Komunikat nr 6 Wydziałowej Komisji Wyborczej w sprawie wyboru Dziekana Wydział Medycznego WUM

Zgłoszenie kandydata na stanowisko Dziekana Wydziału Medycznego WUM

Komunikat nr  7 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Medycznego

Program Kandydata na stanowisko Dziekana Wydziału Medycznego - dr hab.n.med. Dariusza Białoszewskiego, prof. WUM

Komunikat nr 8 dot. wyniku głosowania na kandydata na Dziekana Wydziału Medycznego 

Wybory Dziekana WM informacja dla JM Rektora

Wybory Dziekana WM informacja dla JM Rektora Elekta

Komunikat nr 9 - zasady wyborów do RW Medycznego

Komunikat nr 10 dotyczący zgłaszania kandydatów na przedstwicieli do RW Medycznego spośród nauczycieli nie posiadających samodzielnego stopnia naukowgo

Harmonogram wyborów do RW Medycznego

załącznik nr 1 Karta zgłoszenia przedstawiciela nauczycieli akademickich do Rady Wydziału Medycznego

załącznik nr 2 Karta poparcia kandydatury do do Rady Wydziału Medycznego

załącznik nr 3 Oświadczenie kandydata

Lista osób uprawnionych do kandydowania i głosowania w Wyborach do Rady Wydziału Medycznego

Lista Kandydatów do Rady Wydziału Medycznego na kadencję 2020- 2024 spośród nauczycieli akademickich nieposiadających samodzielnego stopnia naukowego

Komunikat nr 11 dotyczący listy wybranych przedstwicieli nauczycieli akademickch do Rady WM w kadencji 2021 - 2024