• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Fizjoterapia

 

  • STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE rok akademicki 2019/20

I rok studia stacjonarne jednolite magisterskie - opiekun roku mgr Anna Ostaszewska

Rada Pedagogiczna 04.06.2020 (on-line)

II rok studia stacjonarne jednolite magisterskie - opiekun roku dr Anna Hadamus

Rada Pedagogiczna 04.06.2020 (on-line)

III rok studia stacjonarne jednolite magisterskie - opiekun roku dr Maciej Janiszewski

Rada Pedagogiczna 04.06.2020 (on-line)

  • STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE rok akademicki 2020/21                                                                                                                                                                                             

I rok studia stacjonarne jednolite magisterskie - opiekun roku mgr Anna Ostaszewska

Rada Pedagogiczna 17.11.2020 (on-line)

Rada Pedagogiczna 18.01.2021 (on-line)

II rok studia stacjonarne jednolite magisterskie - opiekun roku dr Sebastian Wójtowicz

Rada Pedagogiczna 04.11.2020 (on-line)

Rada Pedagogiczna 20.01.2021 (on-line)

Rada Pedagogiczna 09.06.2021 (on-line)

III rok studia stacjonarne jednolite magisterskie - opiekun roku dr Maciej Janiszewski

Rada Pedagogiczna 03.11.2020(on-line)

Rada Pedagogiczna 20.01.2021(on-line)

Rada Pedagogiczna 09.06.2021 (on-line)

IV rok studia stacjonarne jednolite magisterskie - opiekun roku dr jakub Stolarski

Rada Pedagogiczna 03.11.2020 (on-line)

Rada Pedagogiczna 20.01.2021 (on-line)

Rada Pedagogiczna 09.06.2021 (on-line)

  • STUDIA DRUGIEGO STOPNIA SATCJONARNE rok akademicki 2019/20

I rok studia stacjonarne II stopnia - opiekun dr Anna Obszyńska - Litwiniec

Rada Pedagogiczna 04.06.2020(on-line) 

II rok studia stacjonarne II stopnia - opiekun roku dr Ewa Szczepek

Rada Pedagogiczna 04.06.2020(on-line)

  • STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NIESTACJONARNE - ZAOCZNE rok akademicki 2019/20

I rok studia niestacjonarne II stopnia - opiekun roku dr Paweł Krząścik

Rada Pedagogiczna 04.06.2020 (on-line)

II rok studia niestacjonarne II stopnia - opiekun roku dr Izabela Korabiewska

Rada Pedagogiczna 04.06.2020(on-line) 

  • STUDIA DRUGIEGO STOPNIA SATCJONARNE rok akademicki 2020/21 

I rok studia stacjonarne II stopnia - opiekun dr Arkadiusz Brzozowski

Rada Pedagogiczna 05.11.2020(on-line)

Rada Pedagogiczna 20.01.2021 (on-line)

II rok studia stacjonarne II stopnia - opiekun roku dr Ewa Szczepek

Rada Pedagogiczna 05.11.2020(on-line)

Rada Pedagogiczna 20.01.2021 (on-line)

  • STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NIESTACJONARNE - ZAOCZNE rok akademicki 2020/21

II rok studia niestacjonarne II stopnia - opiekun roku dr Izabela Korabiewska

Rada Pedagogiczna 23.11.2020(on-line)

Rada Pedagogiczna 20.01.2021 (on-line)