• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Audiofonologia z protetyką słuchu

PRZEWODNICZĄCA RAD PEDAGOGICZNYCH ROKU I, II, III r. akademicki 2020/2021

  • mgr Agnieszka Pastuszka

  • RADY PEDAGOGICZNE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021
  1. Rada pedagogiczna 09.11.2020 r. (zdalna)
  • RADY PEDAGOGICZNE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020
  1. Rada pedagogiczna 12 XI 2019 r.
  2. Rada pedagogiczna 21 I 2020 r.
  3. Rada pedagogiczna 04 VI 20 r. (zdalna)