• Powiększ
 • Pomniejsz
 • Normalny

Current Size: 100%

Elektroradiologia

 • Rada Programowa kierunku Elektroradiologia
 1. Dr hab. n.med. Laretta Grabowska- Derlatka- Przewodnicząca
 2. Dr hab. n. med. Edward Koźluk - członek
 3. Prof. dr hab. Marek Gołębiowski - członek
 4. Dr n. med Maria Sobol - członek
 5. Dr hab. Rafał Słapa - członek
 6. Dr hab. Zbigniew Szutkowski - członek
 7. Mgr Piotr Czwarnowski - członek
 8. Mgr Michał Popielarz - członek
 9. Dr n.  med. Maria Teresa Płaźińska - członek
 10. lek. Samuel Mazur -  członek
 11. Mgr inż. Wojciech Szeszkowski - członek 
 12. Dr hab.n med. Małgorzata Kobylecka- członek
 13. Dr hab.n med. Renata Główczyńska
 14. Dr n. med. Marta Lipowska
 15. Aleksandra Kalbarczyk - członek (przedstwiciel studentów)
 16. Aleksandra Sobieska - członek (przedstwiciel studentów)
 • POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ 2020/2021
 • POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ 2019/2020
 1. 23 I 2020 r.
 2. 27 II 2020 r.