• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Przewodniczący Rad Pedagogicznych - Opiekunowie roku

  • STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 ROK I– Mgr Magdalena Mizura 

 ROK II- Dr Klaudia Lewcio – Szczęsna

 ROK  III – Mgr Marta Chromiak - marta.chromiak@wum.edu.pl 

  • STUDIA DRUGIEGO STOPNIA stacjonarne 

ROK I - Mgr Karolina Michałowska - karolina.kossakowska@wum.edu.pl

 ROK II - Mgr Robert Winiarski - rwiniarski@wum.edu.pl 

  • STUDIA DRUGIEGO STOPNIA niestacjonarne (zaoczne)

 ROK I  - Mgr Piotr Czwarnowski - pczwarnowski@wum.edu.pl 

 ROK II  - Mgr inż. Wojciech Szeszkowski - wojciech.szeszkowski@wum.edu.pl