• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Fizjoterapia - Plany zajęć - studia jednolite magisterskie semestr zimowy / letni 2020/2021

 

UWAGA

Zajęcia w semestrze zimowym i letnim w r.oku akademickim 2020/2021 będą realizowane w systemie hybrydowym zgodnie z terminami uwzględnionymi w rozkładach zajęć (oprócz wykładów, które realizowane będą w formie e-learning).

Pomimo zamieszczenia w rozkładach informacji o miejscu oraz podania numeru  sali, w których odbywać mają się zajęcia informujemy, że szczegółowe dane  r.)zawierające informacje czy zajęcia w danym terminie będą odbywać się w formie stacjonarnej czy w formie kształcenia na odległość zamieszczone będą na stronie Jednostki Nauczającej,lub otrzymacie Państwo bezpośrednio informacje od Jednostki nauczającej.     

PLANY ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2020/2021

 Plany mogą ulec zmianie, proszę sprawdzać date aktualizacji !!!

I rok jednolite ćwiczenia semestr letni (aktualizacja 18.05.2021) Uwaga - zmiana Kliniki z KPPM wszystkie grupy

I rok jednolite wykłady semestr letni (aktualizacja 3. 02. 2021)

II rok jednolite ćwiczenia semestr letni (aktualizacja 4. 02. 2021)

II rok jednolite wykłady semestr letni (aktualizacja 29.01.2021)

III rok jednolite ćwiczenia semestr letni (aktualizacja 01. 03. 2021)

III rok jednolite wykłady semestr letni (aktualizacja 1. 02. 2021)

IV rok jednolite ćwiczenia semestr letni (aktualizacja 02. 03. 2021)
 

IV rok jednolite wykłady semestr letni (aktualizacja 1. 02. 2021)

UWAGA - WAŻNE INFORMACJE do planów zajęć

  1. Informacja dla studentów - szczegółowy plan zajęć ćwiczenia rok II jednolite DIAGNOSTYKA FIZJOLOGICZNA Z ELEMENTAMI WYSIŁKU FIZYCZNEGO (18.02.2021)

  2. Informacja dla studentów - ramowy plan zajęć ULTRASONOGRAFIA W FIZJOTERAPII rok IV semestr letni 2020/2021 (16.02.2021)

  3. Informacja dla studentów -   ćwiczenia w formie kontaktowej ULTRASONOGRAFIA W FIZJOTERAPII rok IV semestr letni 2020/2021 (16.02.2021)

  4. Informacja dla studentów  - organizacja zajęć prosektoryjnych ANATOMIA PRAWIDŁOWA I KLINICZNA 2020/2021 FIZJOTERAPIA (06.10.2020)
     
  5. Informacje dla studentów - organizacja zajęć dla przedmiotu ANATOMIA PRAWIDŁOWA I KLINICZNA 2020/2021 FIZJOTERAPIA  (02.10.2020)