• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Elektroradiologia - Plany zajęć - semestr zimowy/letni 2021/2022 studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 

Plany mogą ulec zmianie, proszę sprawdzać date aktualizacji !!!

 

I rok drugiego stopnia semestr zima 2021/2022 - AKTUALIZACJA 22.09.2021

II rok drugiego stopnia semestr zima 2021/2022 - AKTUALIZACJA 23.09.2021

I rok drugiego stopnia zaoczne semestr zima 2021/2022 - AKTUALIZACJA 01.09.2021

II rok drugiego stopnia zaoczne semestr zima 2021/2022  - AKTUALIZACJA 01.09.2021