• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Rada Wydziału

Członkowie Rady Wydziału Medycznego

Regulamin Rady Wydziału Medycznego

Program posiedzenia Rady Wydziału Medycznego 8.10.2019 r.

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Medycznego 8.10.2019 r.

Program posiedzenia Rady Wydziału Medycznego 13.11.2019r.

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Medycznego 13.11.2019r.

Program posiedzenia Rady Wydziału Medycznego 11.12.2019r.

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Medycznego 11.12.2019r.

Program posiedzenia Rady Wydziału Medycznego 15.01.2020r.

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Medycznego 15.01.2020r.

Program posiedzenia Rady Wydziału Medycznego 19.02.2020r.

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Medycznego 19.02.2020r.

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Medycznego 2.04.2020r.

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Medycznego 17.04.2020

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Medycznego 20.05.2020r.

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Medycznego 24.06.2020r.

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Medycznego 30.09.2020r.

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Medycznego 21.10.2020r.

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Medycznego 25.11.2020r.

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Medycznego 27.01.2021r.

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Medycznego 3.03.3021r.

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Medycznego 21.04.2021r.

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Medycznego 19 maja 2021r.

Protokół posiedzenia Rady Wydziału Medycznego 23 czerwca 2021r.

Regulamin Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Regulamin Wydziałowej Komisji Wyborczej

Rady Pedagogiczne WM

Rady Programowe WM