• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Władze dziekańskie

Dziekan Wydziału Medycznego Dr hab. Dariusz Białoszewski
Dziekan Wydziału Medycznego
Dr hab. Dariusz Białoszewski
Dyżur: Poniedziałek 12.30 – 15.00 /Wtorek 10.00 – 12.00 /Środa 12.00-14.30 
 AUDIOFONOLOGIA Z PROTETYKĄ SŁUCHU , ELEKTRORADIOLOGIA, LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA  Dr hab. Magdalena Malejczyk
Prodziekan ds. kierunków: AUDIOFONOLOGIA Z PROTETYKĄ SŁUCHU , ELEKTRORADIOLOGIA, LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA 
Dr hab. Magdalena Malejczyk
Dyżur: Poniedziałek 13.00-15.00 /  Środa 12.00-14.00
Prodziekan ds. kierunku FIZJOTERAPIA Dr Monika Lewandowska
Prodziekan ds. kierunku FIZJOTERAPIA
Dr Monika Lewandowska
Dyżur: Środa  13.00-15.00 /  Czwartek 13.00-15.00