• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Władze dziekańskie

Dziekan Wydziału Medycznego Dr hab. Dariusz Białoszewski
Dziekan Wydziału Medycznego
dr hab. n med. Dariusz Białoszewski, prof. WUM
Dyżur: Poniedziałek 11.30 – 15.00, środa 10.00 - 14.00
 AUDIOFONOLOGIA Z PROTETYKĄ SŁUCHU , ELEKTRORADIOLOGIA, LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA  dr hab.Joanna Peradzyńska
Prodziekan ds. kierunków: AUDIOFONOLOGIA Z PROTETYKĄ SŁUCHU , ELEKTRORADIOLOGIA, LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA 
dr hab. n.med. Joanna Peradzyńska
Dyżur: środa 12.30 – 14.30, czwartek 12.30 – 14.30
Prodziekan ds. kierunku FIZJOTERAPIA Dr Monika Lewandowska
Prodziekan ds. kierunku FIZJOTERAPIA
dr n. med. Monika Lewandowska
Dyżur: poniedziałek 12.00 – 14.00, środa 11.00 – 13.00