• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Przewodniczący Rad Pedagogicznych - Opiekunowie roku

  • STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

ROK I – Mgr Irena Kilijańska -  irena.kikijanska@wum.edu.pl

ROK II – Mgr Natalia Tuz-Hrycyna -  natalia.tuz-hrycyna@wum.edu.pl

ROK III – Dr Katarzyna Jędra   katarzyna.jedra@wum.edu.pl

  • STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

ROK I– Mgr Małgorzata Polit -   mpolit@wum.edu.pl

ROK II – dr Barbara Jamróz  bjamroz@wum.edu.pl