• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Logopedia ogólna i kliniczna - Plany zajęć semestr zimowy/letni 2020/2021 studia pierwszego stopnia

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 193/2020 wszystkie wykłady odbywają sie w formie e-learning: https://e-learning.wum.edu.pl

Zarządzenie nr 193/2020 Rektora WUM z dnia 24 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć w semestrze zimowym 2020/2021 w związku z epidemią COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 272/2020 REKTORA WUM ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE NR 193/2020 W SPRAWIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ NA STUDIACH... ORAZ ORGANIZACJI ZALICZEŃ I EGZAMINÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM W ROKU AK. 2020/2021 W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID 

https://www.wum.edu.pl/czerwona-strefa - ZARZĄDZENIE NR 258 /2020

Plany mogą ulec zmianie, proszę sprawdzać date aktualizacji !!!

UWAGA

Zajęcia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 będą realizowane w systemie hybrydowym zgodnie z terminami uwzględnionymi w rozkładach zajęć (oprócz wykładów, które realizowane będą w formie e-learning).

Pomimo zamieszczenia w rozkładach informacji o miejscu oraz podania numeru  sali, w których odbywać mają się zajęcia informujemy, że szczegółowe dane zawierające informacje czy zajęcia w danym terminie będą odbywać się w formie stacjonarnej czy w formie kształcenia na odległość zamieszczone będą na stronie Jednostki nauczającej,lub otrzymacie Państwo bezpośrednio informacje od Jednostki nauczającej.  

UWAGA – WAŻNE INFORMACJE 

1.       Informacje dla studentów – organizacja zajęć dla przedmiotu ANATOMIA PRAWIDŁOWA I KLINICZNA 2020/2021 (02.10.2020