• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Uchwały Senatu WUM - Regulaminy - Procedura oceniania studentów

  • Uchwały Senatu WUM - studia jednolite magisterskie - zgodne ze  standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu fizjoterapeuty obowiązujące dla naboru od roku ak. 2019/2020.

Uchwała Senatu nr 29 z 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu jednolitych 5-letnich studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia

Uchwała Senatu nr 29 z 27 kwietnia 2020 r. załącznik (program  pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia

Uchwała Senatu nr 29 z 27 kwietnia 2020 r. załącznik ( Pięcioletnie jednolite studia magisterskie - harmonogram studiów) Fizjoterapia

  • Uchwały Senatu WUM - studia jednolite magisterskie -  przed wejściem w życie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu fizjoterapeuty obowiązujące dla naboru 2017/2018 i 2018/2019

Uchwała Senatu nr 33 z 10 kwietnia 2017 r w sprawie przekształcenia studiów dwustopniowych w jednolite studia magisterskie kierunku fizjoterapia.

Uchwała Senatu nr 34 z 10 kwietnia 2017 r. wykaz efektów kształcenia po ukończeniu 5. letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia (przed standardowe)

  • Przyporządkowanie kierunków studiów prowadzonych w WUM do dyscyplin naukowych

Uchwała Senatu WUM nr 61 z 23 września 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w WUM do dyscyplin naukowych

Uchwała Senatu nr 61 z 23 września 20198 r. załącznik do Uchwały  - przyporządkowanie kierunków studiów WUM do dycyplin naukowych

  • Uchwały Senatu WUM - studia drugiego stopnia

Uchwała Senatu WUM nr 44 z 29 czerwca 2020 r w sprawie efektów uczenia się Fizjoterapia studia drugiego stopnia