• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Opłaty za studia

  • Wysokość opłat za studia w roku akademickim 2021/2022

Prosimy  o zapoznanie się z  Zarządzeniem nr298/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 XII 2020 r.

oraz   załącznikami do niniejszego Zarządzenia

Zarządzenie nr 298/2020 Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne oraz zasady płatności za usługi edukacyjne WUM  

  • Wysokość opłat za studia w roku akademickim 2020/2021

Prosimy  o zapoznanie się z  Zarządzeniem nr 154/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 20.07.2020 r.

oraz   załącznikami do niniejszego Zarządzenia 

(Zarządzenie dostępne poniżej oraz na stronie głównej Uczelni w "zakładce" - Zarządzenia Rektora)

Zarządzenie Nr 154 z 20 lipca 2020 zmeniające Zarzadzenie nr 31/2020 w sprawie opłat za usługi edukacyjne

Zarządzenie Nr 154 z 20 lipca 2020 w sprawie opłat za usługi edukacyjne oraz zasady płatności za usługi edukacyjne w WUM

Opłaty za usługi edukacyjne studia niestacjonarne (załącznik nr 1)

Opłaty za usługi edukacyjne kształcenie cudzoziemców w j. polskim studia stacjonarne 

Opłaty roczne stanowiące podstawę do wyliczenia opłaty  za powtarzanie zajęć studia stacjonarne

Wniosek o rozłożenie opłat na raty

Wniosek o zwolnienie z opłaty

Wniosek o zwrot opłaty

  • Wysokość opłat za studia w roku akademickim 2019/2020

Prosimy studentów studiów niestacjonarnych o zapoznanie się z  Zarządzeniem nr 21/2019 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25.02.2019 r.

oraz   Zarządzeniem Nr 70 z dnia 25 czerwca 2019 r.  w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020

(Zarządzenie dostępne poniżej oraz na stronie głównej Uczelni w "zakładce" - Zarządzenia Rektora)