• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Fizjoterapia Plany zajęć semestr zimowy / letni 2020/2021 studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

  • UWAGA

       Zajęcia w semestrze zimowym i letnim w roku akademickim 2020/2021 będą realizowane w systemie hybrydowym zgodnie z terminami uwzględnionymi w rozkładach zajęć        (oprócz wykładów, które realizowane będą w formie e-learning).

Pomimo zamieszczenia w rozkładach informacji o miejscu oraz podania numeru  sali, w których odbywać mają się zajęcia informujemy, że szczegółowe dane zawierające informacje czy zajęcia w danym terminie będą odbywać się w formie stacjonarnej czy w formie kształcenia na odległość zamieszczone będą na stronie Jednostki nauczającej, lub otrzymacie Państwo bezpośrednio informacje od Jednostki nauczającej.    

  • PLANY ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2020/2021

Plany mogą ulec zmianie, proszę sprawdzać date aktualizacji !!!

  • UWAGA - WAŻNE INFORMACJE do planów zajęć
  1. Informacja dla studentów -   ćwiczenia w formie kontaktowej ULTRASONOGRAFIA W FIZJOTERAPII rok II stacjonarne i niestacjonanre (zaoczne)  semestr letni 2020/2021 (16.02.2021)

  2. Informacja dla studentów - Ramowy plan zajęć ULTRASONOGRAFIA W FIZJOTERAPII rok II stacjonanre semestr letni 2020/2021 (16.02.2021)

  3. Informacja dla studentów - Ramowy plan zajęć ULTRASONOGRAFIA W FIZJOTERAPII rok II niestacjonarne (zaoczne) semestr letni 2020/2021 (16.02.2021)