• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Informacje COVID-19

ZASADY ODBYWANIA KWARANTANNY, IZOLACJI

Link do strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego obowiązujące aktualne zasady odbywania kwarantanny i izolacji strona - https://www.gov.pl/web/gis/zasady-odbywania-kwarantanny-i-izolacji-obowi...

ZALECENIA DLA STUDENTÓW WUM - COVID-2019 - Procedura dla studentów "Jak postępować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych?”

Drodzy Studenci, Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, prezentujemy zalecenia dla studentów WUM w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Link do zaleceń dla studentów WUM w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 - https://www.wum.edu.pl/node/14764

INFORMACJE - WSKAZÓWKI IZOLACJA , KWARANTANNA COVID 2019

Poniżej obowiązujące aktualne zasady odbywania kwarantanny i izolacji (od dnia 2 września 2020 r.) i wybrane najważniejsze dla nas zagadnienia, a także przykłady konkretnych zdarzeń