• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Strona główna

ZARZĄDZENIE NR 258/2020 z 16 listopada 2020 r. i Zarządzenie 272/2020 z 30 listopada REKTORA WUM

Drodzy studenci, poniżej dostępne jest ZARZĄDZENIE NR 258/2020 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 16 LISTOPADA 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 193/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć na studiach, studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz organizacji zaliczeń i egzaminów, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z epidemią COVID-19. Zarządzenie 272/2020 z 30 listopada zmieniające w sprawie dokonywania zmian w organizacji zajęć na studiach w roku ak. 2020/2021 ćwiczeń, ćwiczeń klinicznych, zajęć kształtujących umiejętności praktyczne.

KOMUNIKAT NR 28 PROREKTORA DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA W SPRAWIE KOMUNIKACJI STUDENTÓW Z DZIEKANATAMI

DRODZY STUDENCI, PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z KOMUNIKATEM DOTYCZĄCYM KOMUNIKACJI STUDENTÓW Z DZIEKANATAMI

Obowiązkowy Kurs dla studentów "Bezpieczeństwo i higiena pracy w dobie pandemii COVID-19"

Informujemy, o konieczności odbycia specjalnego kursu z zakresu Bezpieczeństwa i higieny pracy w dobie pandemii COVID-19. Szczegółowe informacje dostępne są poniżej w komunikacie od Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia prof. dr hab. n. med. M. Kucha

Akt Powołania Dr hab D. Białoszewskiego prof. WUM do pełnienie funkcji Dziekana Wydziału Medycznego

Szanowni Państwo, zamieszczamy Akt Powołania Pana Dr hab. Dariusza Białoszewskiego prof. WUM do pełnienie funkcji Dziekana Wydziału Medycznego na okres kadencji od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2024 r.

Strony